Diensten

1. PERSOONLIJKE SESSIES: 
  • Persoonlijk gesprek, gebaseerd op gezinsbegeleiding en advies op basis van een humanistische benadering. Omgaan met problemen over relaties, kinderen, ouders, familieleden; arbeidsverhoudingen en persoonlijke veranderingen. Speciale aandacht in processen van emotionele crisis en het zoeken naar de betekenis in het leven.
  • Begeleiding bij belangrijke beslissingen in het leven.
  • Begeleiding en luisteren bij veranderingen in levensstijl.
 
2. PERSOONLIJKE GROEI CURSUSSEN: Begeleidingsprogramma gericht in 8 sessies voor het leren en integreren van concepten in het dagelijks leven.
  • ZELFRESPECT: 8 wekelijkse sessies van 2 uur om persoonlijke kwesties en concepten over zelfrespect en zelfzorg te bespreken, in samenhang met persoonlijke overtuigingen en doelen.
  • EMOTIONELE INTELLIGENTIE: 8 wekelijkse sessies van 2 uur om persoonlijke problemen en concepten over emotionele intelligentie toegepast op menselijke, familie- en werkrelaties te bespreken. Het integreren van emoties en gevoelens in gedachten.
3. FAMILIEOPSTELLINGEN: 
  • Individueel: persoonlijke sessies van 2 uur om persoonlijke problemen en familie-, werk- en vitale relaties te bespreken met de methodiek Familieopstellingen.
  • Groep: Groepen van 10 of meer personen in dagelijkse groepswerksessies van 8 uur om persoonlijke, familiale, juridische, gezondheids- en vitale problemen aan te pakken met de methode van Familieopstellingen. Familieopstellingen is een vorm van Systemische Gezinspsychotherapie ontwikkeld door Bert Hellinger.
Er wordt gezegd dat 70% van de psychologische problemen die ons allemaal treffen, afkomstig zijn van onze geschiedenis en familierelatie. Het kind, uit blinde liefde, neemt reacties aan en draagt lasten die het leven voor hem als volwassene moeilijk zullen maken.
 
Familieopstellingen brengen snel de dynamiek aan het licht die lijden veroorzaakt en corrigeert deze terplekke, indien er aan de juiste omstandigheden wordt voldaan.
 
Deze therapie verschilt van anderen door zijn extreme snelheid. In een constellatie (van een gemiddelde duur van 1 uur) komt de oorzaak aan het licht dat het “probleem” voor de cliënt veroorzaakt. Gedurende de sessie wordt het probleem behandeld in tegenstelling tot processen die jaren kunnen duren in andere soorten therapieën, zoals psychoanalyse.
 
Daarom zijn steeds meer psychologen, psychiaters en psychoanalisten geïnteresseerd in Familieopstellingen als therapeutisch hulpmiddel.
 
De werkwijze is gebaseerd op het werken met “vertegenwoordiger” van het afwezige familielid en in een groep (hoewel er ook individuele sessies zijn).
 
De reikwijdte van het werk is niet beperkt tot de persoon die zijn  familieopstelling heeft gemaakt, maar ook tot zijn familiesysteem, omdat wanneer een element van het systeem beweegt, iedereen op zijn beurt wordt herpositioneerd en een betere balans vindt.
 
Evenzo beïnvloedt het werk van één persoon in zijn familieopstelling ook de rest van de deelnemers aan de workshop, omdat veel problemen in mindere of meer mate voorkomen bij de rest van de deelnemers.
 
 
Bert Hellinger: Biografie – Hellinger

Wie dient een familieopstelling?

Gezinnen: in allerlei conflicten en problemen.
Koppels: om de relatie te onderhouden en te verbeteren; om een goed rolmodel te kunnen zijn voor kinderen.
Kinderen in allerlei problemen: schoolproblemen, ziekte, agressiviteit, ADHD, verslavingen of pesten.
Gezondheid: om de achtergrond en dynamiek van ziekten en symptomen te kunnen herkennen.
Persoon: Het overwinnen van vitale crises, besluitvorming en persoonlijke groei in emotionele intelligentie, zelfrespect, betekenis en betekenis van het leven
Werk en financiën: arbeidsverhoudingen, zaken, stabiliteit in de organisatie.

Wie zijn juiste plaats en missie in het leven zoekt, moet de basisprincipes van het leven kennen, de "Ordes van liefde", die Bert Hellinger ontdekte en in zijn leven integreerde.

De “Ordes van Liefde” zijn universele levenswetten, onafhankelijk van huidskleur, cultuur en religie. Ze vormen de basis voor succes in het leven op alle niveaus.

De familieopstelling leidt ertoe dat je erkent dat het nooit te laat is voor een gelukkig leven. Voor ieder mens is er maar één juiste plek in het gezin en dat is zijn eigen plek. Als je het eenmaal hebt gevonden en bezet, opent zich een nieuw perspectief die je de mogelijkheid geeft om te handelen.